Obrt za građevinske radove vl. Nikola Lakošeljeac

MONTER Obrt za građevinske radove
MATERIJALI


VAPNENAC

Vapnenac kao porozan materijal se najviše primjenjuje u građevinskom sektoru. Granit - izrazito čvrst materijal...

Vapnenac je porozan materijal koji se sa sigurnošću na našem područje najviše primjenjuje, pogotovo u građevinskom sektoru. Kroz naše ruke najviše prolazi kamen „Kanfanar“ u raznim obradama. Većinom se koristi za stepenice, klupice, erte, stupovi, poklopnice, rubni kamen bazena, podove, zidne obloge, obloge fasada pa čak i u interijeru.

GRANIT

Granit je izrazito čvrst materijal, većinom dolazi iz uvoza, zato je i cjenovno nešto skuplji. Koristi se većinom za izradu nadgorobnih spomenika, pri popločavanju trgova, te u interijeru, pogotovo u kuhinjama. Umjetni kamen (kvarc) umjetni kamen( kvarc) je kompozitni materijal, sve više se primjenjuje, ali samo u dizajnu interijera. Umjetni kamen je materijal kojeg vole dizajneri i arhitekti zbog velikog izbora čistih boja te njegove izdržljivosti, lako ga kombiniraju uz ostale materijale. U iterijeru se najviše koristi za kuhinjske radne plohe, klupice, obloge zidova, podne obloge, stepenice i stolove.