Obrt za građevinske radove vl. Nikola Lakošeljeac

MONTER Obrt za građevinske radove
GALERIJA RADOVA


Polaganje rubnog kamena bazena i plaže sa ugrađenim podnim svjetlima,


Oblaganje fasade lomljenim kamenom, postavljanje stepenica, stupova, erti i polaganje podova.


Oblaganje kompletnog bazena i plaže oko bazena kamenim pločama debljine 3 cm. Oblaganje stepenica u bazenu.


Polaganje kamenih poklopnica pod padom, po šabloni i na luk.


Polaganje kompletnih stepeniša, sastoje se od čela, gazišta, cokl i podest.


Postavljanje masivnih kamenih elemenata(stupovi,poklopnice…)dizalicama.


Masivni špicani Kameni element kao dio unutarnjeg kamina.