Obrt za građevinske radove vl. Nikola Lakošeljeac

MONTER Obrt za građevinske radove
GALERIJA RADOVA


Polaganje bunje.


Postavljanje rubnog kamena bazena od kamena i postavljanje debele keramike debljine 2 cm na plaži bazena.


Bušenje rupa različitih dimenzija.


Izrada ljetnje kuhinje. Polaganje kamena na mjeru na temelju nacrta.


Polaganje stepenica i obloge zida kamenom sa istaknutim fugama, obrada-pjeskareno.


Rekunstrukcija starinskog kamenog poda i masivnih stepenica. Polaganje kamenih ploča različitih debljina (od 5 cm do 15 cm ) na svježu armirano-betonsku podlogu.


Postavljanje betonskih rubnjaka i polaganje kamenog poda obrade- štokovano.


Oblaganje fasade kamenom različitih dimenzija.


Postavljanje erti različitih obrada i dimenzija, te razna rješenja. Masivne erte, profilirane erte.